هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)
گذشتن از منوی اصلی
جدول عناوين آموزش مجازی95
تسلیت
فراگيران محترمي که کد ملي ايشان بارقم صفر شروع مي شود براي ورود به درس کد ملي را با حذف صفر اول وارد نمايند.آخرين زمان مجاز براي ورود به صفحه آزمونهاي مجازي 18:20 دقيقه مي باشد و ورود بعد از آن به دليل عدم رعايت حداقل زمان در شناسنامه آموزشي فراگيران ثبت نميگرددبه منظور جلوگيري از هرگونه اشکال در ثبت آزمون حين زمان آزمون از زدن دکمه Esc و back و Refreshاز بالاي صفحه آزمون ، همچنين باز بودن همزمان دو صفحه مرورگر خودداري نماييد در غير اينصورت تخلف در آزمون براي شما ثبت میگردد.
کلیه آزمون ها از مکان دلخواه با رعايت حداقل 10 دقيقه زمان


ساعت برگزاری کلیه دوره های مجازی 16:30 الی 17:30 می باشد.


       
عنوان دوره ساعت مجري تاريخ ثبت نام تاريخ آزمون
دروس عمومی


ارتباط موثر و تکریم ارباب رجوع
8
معاونت پشتیبانی

ثبت نام اینترنتی

95/10/8 الی 95/9/2095/10/25 الی 94/10/26


دروس بهبود مدیریت

آشنایی با فعالیت های بهداشت محیط در بلایا 2


8 معاونت بهداشت
ثبت نام توسط معاونت مربوطه

95/11/16 الي95/11/17


دروس تخصصي

تکنیک های خلاقیت (چند رسانه ای)

(مشترک اداری )


10

معاونت پشتیبانی


ثبت نام اینترنتی از95/10/29 الی95/11/7


95/11/16 الی 95/11/17

بيماري هاي عضلاني - اسکلتي

(کاردان مبارزه با بیماری ها ( مسئول زنجیره سرما )،كارشناس و کارشناس مسئول گسترش شبكه هاي بهداشتي ودرماني،کاردان و کارشناس مبارزه با بیماری ها ، مربی( کارشناس مبارزه با بیماری ها )، کارشناس مسئول مبارزه با بیماری ها، پرستار ، تکنيسين دارويي، دارويار ،‌بهيار.کاردان و کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای، دندانپزشک و بهداشتکار دهان و دندان)

6

معاونت بهداشت


توسط معاونت مربوطه

95/11/3الی 95/11/2

بهداشت مواد غذایی

(نظافت عمومی-متصدی توزیع غذا-آشپز)

6

معاونت پشتیبانی


ثبت نام توسط کارشناس آموش هر معاونت

95/11/3 الی 95/11/2

10

معاونت درمان


ثبت نام توسط معاونت مربوطه


95/11/2الی 95/11/3


مراقبتهای تسکینی و پایان حیات

(بهیار-پرستار-اتاق عمل-بیهوشی-ماما-مترون-سرپرستار-سوپروایزر )
12

معاونت درمان


توسط معاونت مربوطه


95/9/16الی 95/9/17


براي سهولت واطمينان بيشتر جهت ثبت آزمون پيشنهاد مي شود داوطلبان در روزهاي ابتدايي آزمون پاسخگوي سوالات باشند.

انتقادات و پیشنهادات

همه ی مراجع تقلید تقلب در امتحانات درسی را حرام می دانند :

حضرات :

خامنه ای: تقلب حرام است.
بهجت: باید جبران کند آن درس را.
تبریزی: تقلب دروغ عملی است و جایز نیست.
صافی گلپایگانی: تقلب در هر امری جایز نیست.
فاضل لنکرانی : مشکل است، شرعاً نمی تواند از این مزایا استفاده کند.

گذشتن از فعالیت‌ها

فعالیت‌ها