هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)
گذشتن از منوی اصلی
جدول عناوين آموزش مجازی95
سال نو مبارک
فراگيران محترمي که کد ملي ايشان بارقم صفر شروع مي شود براي ورود به درس کد ملي را با حذف صفر اول وارد نمايند.آخرين زمان مجاز براي ورود به صفحه آزمونهاي مجازي 17:20 دقيقه مي باشد و ورود بعد از آن به دليل عدم رعايت حداقل زمان در شناسنامه آموزشي فراگيران ثبت نميگرددبه منظور جلوگيري از هرگونه اشکال در ثبت آزمون حين زمان آزمون از زدن دکمه Esc و back و Refreshاز بالاي صفحه آزمون ، همچنين باز بودن همزمان دو صفحه مرورگر خودداري نماييد در غير اينصورت تخلف در آزمون براي شما ثبت میگردد.

دوره بهداشت پرتوها و حفاظت از آن مورخ 95/11/24 و 95/11/25 تمدید شد.

کلیه آزمون ها از مکان دلخواه با رعايت حداقل 10 دقيقه زمان


ساعت برگزاری کلیه دوره های مجازی 16:30 الی 17:30 می باشد.


       
عنوان دوره ساعت مجري تاريخ ثبت نام تاريخ آزمون
دروس عمومی


ارتباط موثر و تکریم ارباب رجوع
8
معاونت پشتیبانی

ثبت نام اینترنتی

95/10/8 الی 95/9/2095/10/25 الی 94/10/26


دروس بهبود مدیریت

روشهای تصویربرداری اندام فوقانی و تحتانی

(کارشناس وکاردان رادیولوژی)

6 معاونت درمان
ثبت نام توسط معاونت مربوطه

95/12/1 الي95/12/2


دروس تخصصي

تکنیک های خلاقیت (چند رسانه ای)

(مشترک اداری )


8

معاونت پشتیبانی


ثبت نام اینترنتی از95/10/29 الی95/11/7


95/11/16 الی 95/11/17

مديريت بيماري هاي انگلي - روده اي
     

(کاردان مبارزه با بیماری ها ( مسئول زنجیره سرما )،كارشناس و کارشناس مسئول گسترش شبكه هاي بهداشتي ودرماني،کاردان و کارشناس مبارزه با بیماری ها ، مربی( کارشناس مبارزه با بیماری ها )، کارشناس مسئول مبارزه با بیماری ها، تکنيسين دارويي ، دارويار ، بهيار، کاردان و کارشناس بهدشت محيط ، بهورز ،‌بهداشت خانواده ، ماما ، مربي ( کاردان مامايي ) ، آموزش بهداشت مدارس ، مدير و مربي آموزشگاه بهورزي ، تکنيسين بهداشتي زن و بهورزان)

     
6

معاونت بهداشت


توسط معاونت مربوطه

95/11/19الی 95/11/20

بهداشت مواد غذایی

(نظافت عمومی-متصدی توزیع غذا-آشپز)

6

معاونت پشتیبانی


ثبت نام توسط کارشناس آموش هر معاونت

95/11/3 الی 95/11/2

مستندات مدیریت کیفیت آزمایشگاه3
(علوم آزمایشگاهی)

10

معاونت درمان


ثبت نام توسط معاونت مربوطه


95/11/2الی 95/11/3


بهداشت پرتوها و راههای حفاظت در مقابل آنها

(معاونت درمان(نظافت عمومی))
6

معاونت درمان


توسط معاونت مربوطه


95/11/24لی 95/11/25


براي سهولت واطمينان بيشتر جهت ثبت آزمون پيشنهاد مي شود داوطلبان در روزهاي ابتدايي آزمون پاسخگوي سوالات باشند.

انتقادات و پیشنهادات

همه ی مراجع تقلید تقلب در امتحانات درسی را حرام می دانند :

حضرات :

خامنه ای: تقلب حرام است.
بهجت: باید جبران کند آن درس را.
تبریزی: تقلب دروغ عملی است و جایز نیست.
صافی گلپایگانی: تقلب در هر امری جایز نیست.
فاضل لنکرانی : مشکل است، شرعاً نمی تواند از این مزایا استفاده کند.

گذشتن از فعالیت‌ها

فعالیت‌ها